Өлгий сумын 11 дүгээр багт баригдсан иргэн Т.Көкенбекийн “Байбулган” ХХК-ийн үйлчилгээний барилга ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай