Өлгий сумын 11 дүгээр багт баригдсан Иргэн М.Хулыбекийн Худалдаа үйлчилгээний төвийн барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/22