Өлгий сумын 11 дүгээр багт баригдсан Иргэн Л.Тогайгийн Худалдаа үйлчилгээний төвийн цахилгаан хангамжийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/23