Өлгий сумын 11 дүгээр багт баригдсан “Паккале” ХХК-ийн жуулчны баазын барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай