Өлгий сумын 11 дүгээр багт гэрэлтүүлэг татах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай