Өлгий сумын 11, 13 дугаар багуудад гүний худаг гаргах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/901