Өлгий сумын 12 дугаар багийн захын айл өрхүүдэд цахилгаан татах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/877