Өлгий сумын 12 дугаар багт баригдсан иргэн Т.Нурболатын 250 суудалтай хүлээн авах заалны барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/43