Өлгий сумын 13 дугаар багийн захын айл өрхүүдэд цахилгаан татах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/959