Өлгий сумын 13 дугаар багийн цэргийн болон тусгай чиг үүргийн албан хаагчдын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1031