Өлгий сумын 13 дугаар багт байрлах агуулахын барилгыг ашиглалтад оруулах зомисс байгуулах тухай А/136