Өлгий сумын 2,6,9 дүгээр багуудад гүний худаг гаргах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/899