Өлгий сумын 2,8 дугаар багт цэвэр усны шугам татах ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай