Өлгий сумын 3,6 дугаар багуудад цахилгаан шугам татах трансформатор тавих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/921