Өлгий сумын 5 дугаар багийн гудамжны гэрэлтүүлэг татах ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/697