Өлгий сумын 5 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай