Өлгий сумын 6 дугаар багийн захын айл өрхүүдэд цахилгаан татах ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай