Өлгий сумын 7 дугаар багийн хлуун усны барилгын засвар, Өлгий сумын 7 дугаар багийн Соёлын төвийн өргөтгөлийн ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/628