Австралийн тэтгэлгээр сурч, өөрчлөлт хийцгээе мэдээлэл өгөх уулзалтанд урьж байна.

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл өгөх уулзалт 2022 оны 3 сарын 23-ны өдрийн 10:00 цагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдах тул тус тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах сонирхолтой албан хаагчдаа оролцуулна уу.

Жич: Тус хөтөлбөрт зөвхөн бакалаврын зэрэгтэй, 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан иргэд болон төрийн бус байгууллага хамрагдах боломжтой тул 10 жилийн хүүхдүүдэд зориулагдаагүй болно.

You May Also Like