4 дүгээр сарын 26-28-ны өдрүүдэд Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх А-3 сертификат олгох сургалтыг зохион байгуулах тул Иргэд, Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын төлөөллийг сургалтад хамрагдахыг урьж байна.

4 дүгээр сарын 26-28-ны өдрүүдэд Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх А-3 сертификат олгох сургалтыг зохион байгуулах тул Иргэд, Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын төлөөллийг сургалтад хамрагдахыг урьж байна.

/Сургалт төлбөртэй явагдана./

Сургалтад хамрагдахыг хүсэгчид ЗДТГ-ын орон нутгийн төслийн ажилтан Х.Болашах-д хандан бүртгүүлнэ үү.

Холбогдох утасны дугаар: 9942-2181

You May Also Like