2021 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулах тухай