2021 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулах тухай