Month: Жилээр

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

1.Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахыг хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж  Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  11 дүгээр

Дэлгэрэнгүй:

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Монгол Улсын Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаар аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхийнхээ хүрээнд

Дэлгэрэнгүй: