Month: 9-р сар 2021

Сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх /туслах/ албан тушаалын 24 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын зарыг олон

READ MORE

Баян-Өлгий аймагт анх удаа ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨДӨЛГӨӨНТ БАЙР” Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлд очиж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд амжилттай үзүүллээ.

Баян-Өлгий аймагт анх удаа ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨДӨЛГӨӨНТ БАЙР” Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлд хөдөллөө. Баян-Өлгий аймгийн хэмжээнд төрийн

READ MORE