Month: Жилээр

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ҮРГЭЛЖИЛНЭ

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх зорилгоор төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй иргэдээс авдаг 2021 оны

Дэлгэрэнгүй: