Төрийн албаны шалгалтад тэнцсэн иргэд төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдлээ

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 2021 оны 3 дугаар сарын 12-ноос 19-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж шалгалтын үйл ажиллагаа товлосон өдрөө эхэлсэн билээ. 2021 оны 03.12-03.14-ний өдрүүдэд нийслэл болон 20 аймгийн төрийн албаны ерөнхий шалгалтад ирвэл зохих 8880 иргэнээс 7381 иргэн буюу 83.1 хувь нь шалгалтаа өгсөн байна. Шалгалтыг зохион байгуулах Төв комиссоос шалгалтын дүнг Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж, шалгалтад тэнцсэн 2315 иргэнийг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэхээр шийдвэрлэлээ. Коронавирус халдварын тархалт нэмэгдэж буйтай холбогдуулан УОК-оос гаргасан шийдвэрийн дагуу 2021 оны 3 дугаар сарын 15-19-ны өдрүүдэд товлосон шалгалт хойшилсон. Уг өдрүүдэд хуваарьтай байсан иргэдийн хувьд коронавирус халдварын тархалт буурч, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас шийдвэр гарсаны дараа Төв аймагт 386 иргэн, Улаанбаатар хотод 3827 иргэн тус тус шалгалт өгөх юм.

https://csc.gov.mn/s/44/912

You May Also Like