БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН УРТ ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ