АВЛИГЫН ЭСРЭГ ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА 

           Авлигын эсрэг Олон улсын өдрийг угтан Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд авлигыг үл тэвчих, шударга ёсны үзлийг төлөвшүүлэх, авлигын нийгэм, эдийн засгийн хор хөнөөлийг тайлбарлан таниулах, авлигын эсрэг үйлсэд дуу хоолойгоо нэгтгэн, олон нийтийн дуу хоолойг сонсох, хүсэл зоригоо илэрхийлэх зорилгоор гар зургийн уралдаан зарлагдсан байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид та бүхэн идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

 

You May Also Like