Month: 1-р сар 2022

Төрийн байгууллагуудын 2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг дүгнэлээ.

Төрийн байгууллагуудын  2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг сонсож, үйл ажиллагааг дүгнэлээ. Аймгийн  Засаг даргын

READ MORE