Month: Жилээр

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ МАРГААШ БУЮУ ОРОН НУТГИЙН ЦАГААР ӨГЛӨӨНИЙ 07:00 ЦАГТ ЭХЭЛНЭ.

         Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг аймаг, нийслэлийн шалгалт зохион байгуулах Салбар зөвлөл, Салбар комисс зарлагдсан

Дэлгэрэнгүй: