БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ 2022 ОНД ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН