БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ 2022 ОНД ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖСЭН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН