Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал өнөөдөр 2022 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр хуралдав.

 Хурлаар аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит VII хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд оруулах саналыг хэлэлцэн аймгийн ИТХ-ын даргад уламжлахаар болов. Мөн аймгийн Удирдах ажилтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 4 дүгээр сарын 13-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.

You May Also Like