“Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар”-ын хамт олон Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуульд бүрэн оролцлоо.

“Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар”-ын хамт олон Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуульд бүрэн оролцлоо.

You May Also Like