“МОНГОЛ УЛСАД ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” MASAM II ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

      

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Дэлхийн банк, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” II төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа болж өндөрлөлөө. Төслийн гол зорилго бол төрийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон анхан шатны эрүүл мэндийн төвийн хүртээмжийг сайжруулахад оршино. Нээлтийн үйл ажиллагааг аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Х.Анар нээж, Төслийн ажилтан Т.Ерболат, МЭХ ны Баян-Өлгий салбар зөвлөл ТББ-ын тэргүүн Х.Назимгүл, “Танд тус дэм болъё” ТББ-ын тэргүүн М.Адилбиш нар танилцуулга хийв . “Монгол улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” II төслийг ачаалал өндөртэй Өлгий сумын 2,3,12,13-р багийн иргэдэд үйлчилдэг Мейрим ӨЭМТөвд хэрэгжүүлэхээр сонгон авсан байна. Нээлтийн арга хэмжээнд төрийн байгууллагын ажилтан, алба хаагч багийн засаг дарга нар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрүүл мэндийн өрхийн ажилтнууд, иргэдийн төлөөллүүд оролцлоо.

 

You May Also Like