Сум дундын ойн анги “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний бэлтгэл ажлаа хангаж эхэллээ.

   “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд Баян-Өлгий нэгдэж 20 сая мод тарихаар болсон. Уг хөдөлгөөний хүрээнд Сум дундын ойн анги “Тэрбум мод”-ны бэлтгэл ажлыг хангаж, мод үржүүлгийн талбайн зооринд хадгалж байгаа улиас, бургас модны саваа мөчрийг харандаалж эхэлсэн байна.Тус байгууллага энэ жил тарих нийтдээ 70000 ширхэг улиас, бургас модны саваа мөчир бэлтгэж зооринд мөсөөр хучиж хадгалжээ. 4 дүгээр сарын 15-наас эхэлж улиас, бургас моднуудыг Баян-Өлгий аймгийн Сум дундын ойн ангийн 40 га мод үржүүлэг ногоон хэрмийн талбайд тарьж эхэлнэ. Одоогоор талбайд бууц буулгах ажил өрнөж байна.

 

You May Also Like