Удирдах бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо

Онцгой байдлын ерөнхий газраас Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулж байгаа “Гамшгаас хамгаалах команд штаб”-ын сургууль өнөөдөр /2022.04.10/ удирдах бүрэлдэхүүний гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох танхимын сургалтаар эхэллээ.

Сургалтад аймгийн бүх шатны Засаг дарга,  комиссын гишүүд, гамшгаас хамгаалах анги, мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын болон бүх шатны сургалтын байгууллагын удирдлага, Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн зэрэг 300 гаруй ажилтан, алба хаагч хамрагдлаа.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн аймгийн удирдах бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах менежмент, гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон команд штабын сургууль, дадлага зохион байгуулах заавар, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн чиг үүрэг, гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээний ойлголт, аргазүй, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний эрхзүйн шинэчлэл, гамшгийн үеийн холбоо зохион байгуулалт, гамшгийн үеийн хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт сэдвээр мэдээлэл өглөө.

“Гамшгаас хамгаалах команд штаб”-ын сургууль энэ сарын 12-ны өдрийг дуустал үргэлжлэх тул уншигч олон та бүхэнд цаг тухайд мэдээллийг хүргэх болно.

You May Also Like