Багш нарын цалингийн доод жишиг нэмэгдлээ

      2021 оны байдлаар Монгол Улсын бүх шатны боловсролын байгууллагуудад 52 мянга гаруй багш нар бий. Багш нарын цалинг нэмэгдүүлнэ хэмээн салбарын сайд  Л.Энх-Амгалан  мэдэгдэж байсан билээ. Тэгвэл  4 дүгээр сарын 01-ний өдөр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын  А122 Төрийн болон орон нутгийн өмчит сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн зарим албан хаагчийн цалингийн хэмжээг тогтоох тухай  тушаал гарсан байна.

Scanned Image
Scanned Image
Scanned Image

You May Also Like