Төрийн захиргааны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалт зарлагдлаа