2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ