Баян-Өлгий аймгийн Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө