БАЙНГЫН АСАРГАА ШААРДЛАГАТАЙ ИРГЭДЭД АСАРГАА ТОГТООХ КОМИСС ЭЭЛЖИТ ХУРЛАА ХИЙЛЭЭ

Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 хүртэлх насны хүүхдийн асаргаа тогтоох комисс өнөөдөр /2022.05.12/ ээлжит хурлаа хийлээ.

     Тус комисс нь 14 хоногт нэг удаа тогтмол хуралдаж иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилладаг байна. Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-16 хүртэлх насны хүүхдийн асаргаа тогтоох комисс өнөөдөр 23 хүүхдэд үйлчлэн асаргаа тогтооcон байна.

You May Also Like