Баян-Өлгий аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2022 оны 06 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан