Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын 2022 оны 06 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан