САГСАЙ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2022 ОНЫ ДОЛДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ