АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хураалдан өнөөдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд болов. Хурлыг аймгийн Засаг дарга удирдан явуулж хуралд аймгийн бүх албан байгууллагуудын удирдлагууд танхим хэлбэрээр, сумын удирдлагууд цахим хэлбэрээр оролцлоо.

Хуралдаанд өнгөрсөн шуурхай хуралдаанаар өгөгдсөн үүрэг даалгавруудын биелэлтийн сонсож энэ долоо хоногт хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын үүрэг даалгаварууд өгөгдлөө.

You May Also Like