2023 онд Баян-Өлгий аймагт нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлөр, төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, арга зүйн зөвлөмж, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай А629