ИРГЭД ТА БҮХНИЙГ 2024 ОНД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА

        “2024 онд Баян-Өлгий аймагт Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг олон нийтийн оролцоотой төлөвлөх, арга зүйн зөвлөмж, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг”-ийн санал, дүгнэлтээр баталгаажсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл, арга хэмжээний саналыг танилцуулж байна.

    Ажлын хэсгийн боловсруулсан урьдчилсан жагсаалтыг www.bayan-olgii.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан бөгөөд аймгийн оршин суугч та бүхнийг төсөлтэй танилцаж,  нээлттэй хэлэлцүүлэгт өргөнөөр оролцохыг урьж байна. 

   

]

Нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 16:00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулна.

You May Also Like