Month: 9-р сар 2023

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон

READ MORE

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2023 оны эхний хагас жил

2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн тус аймагт холбогдолтой 50 хууль

READ MORE