Иргэдээс санал авч байна

” Аймаг, орон нутагт шилжин ирж байгаа иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дэмжих” дэд ажлын хэсгийн 2023-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд иргэдээс санал авч байна. Та саналаа erjanrina@gmail.com мейл хаяг руу явуулан уу.

You May Also Like